Grūtības pakāpe:
00:13:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Lineāras funkcijas inversā funkcija 1p.
2. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 2p.
3. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas inversā funkcija 1p.
4. Daļveida funkcijas inversā funkcija 3p.
5. Kvadrātsaknes funkcijas inversā funkcija 2p.