Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Inversā funkcija Inversās funkcijas noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešās proporcionalitātes inversā funkcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Virziena koeficients vesels skaitlis
2. Lineāras funkcijas inversā funkcija I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. y=a-bx, kur a, b - veseli skaitļi
3. Lineāras funkcijas inversā funkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu varianti. y=ax+b, kur a ir daļa, b ir vesels skaitlis.
4. Lineāras funkcijas inversā funkcija III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nav atbilžu varianti. y=ax-b, kur a ir daļa, b ir vesels skaitlis.
5. Lineāras funkcijas inversā funkcija IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nav atbilžu varianti. y=(x-a):b, kur aun b ir vesels skaitlis.
6. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Inversās funkcijas noteikšana kvadrātfunkcijai y=x^2-a dotajā intervālā.
7. Daļveida funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atbilžu varianti
8. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas inversā funkcija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu varianti
9. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. y=log(x-m). Atbilžu varianti
10. Kvadrātsaknes funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina inverso funkciju, nosaka tās definīcijas un vērtību apgabalu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Inversā funkcija 00:13:00 vidēja 9 p. Lineāra, kvadrātfunkcija, log, daļveida un kvadrātsaknes funkcija