Matemātikā vienādojumu risināšanu mācās visās pamatskolas un vidusskolas klasēs. 
Šajā tematā atkārtotas pamatvienādojumu atrisināšanas metodes, kuras zinot, var risināt sarežģītākus vienādojumus.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršus vienādojumus par sekojošiem tematiem:
 • Lineārs vienādojums:
  \(-3x=7\)
    
 • Kvadrātvienādojums (pilnais, nepilnais):
  x23x+4=0
   
 • Augstāku pakāpju vienādojums:
  x5=1
 
 • Iracionāls vienādojums: x3=5
 
 • Vienādojums ar moduli:
  \(|x-3|=9\)
   
 • Daļveida racionāls vienādojums:
  1x=2
   
 • Reizinātājos sadalīts vienādojums:
  \(x(x-2)(x+3)=0\)
   
 • Eksponentvienādojums:
  2x=12
   
 • Logaritmiskais vienādojums:
  log3x=2
   
 • Trigonometriskais vienādojums:
  sinx=22
 Ļoti svarīgi zināt katra vienādojumu veida pieļaujamo vērtību kopu.
 
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!