Matemātikā vienādojumu risināšanu mācās visās pamatskolas un vidusskolas klasēs. Prasmi risināt vienādojumus pārbauda katrā matemātikas eksāmenā.
Šajā tematā atkārtotas pamatvienādojumu atrisināšanas metodes, kuras zinot, var risināt sarežģītākus vienādojumus.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršus vienādojumus par sekojošiem tematiem:
 • Lineārs vienādojums - 7. klase
  \(-3x=7\)
    
 • Kvadrātvienādojums (pilnais, nepilnais) - 8. klase
  x23x+4=0
   
 • Augstāku pakāpju vienādojums - 10. klase
  x5=1
   
 • Vienādojums ar moduli -10. klase
  \(|x-3|=9\)
   
 • Daļveida racionāls vienādojums - pamatskola, 10. klase
  1x=2
   
 • Reizinātājos sadalīts vienādojums - pamatskola, 10. klase
  \((x-2)(x+3)=0\)
   
 • Eksponentvienādojums - 12. klase
  2x=12
   
 • Logaritmiskais vienādojums - 12. klase
  log3x=2
   
 • Trigonometriskais vienādojums - 11. klase
  sinx=22
 
Lai vieglāk atrast portālā attiecīgo vienādojumu veidu, dota klase, kurā šo veidu parasti apgūst un vienkāršs vienādojuma piemērs.
 
Ļoti svarīgi zināt katra vienādojumu veida pieļaujamo vērtību kopu.
 
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!