Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatvienādojumu veidi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Koeficients pie x ir daļa.
2. Vienkāršs daļveida vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. 1/x=decimāldaļa
3. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a+x)/(x-a)=0
4. Vienādojums ar moduli 2. izziņas līmenis zema 2 p. |x+a|=b
5. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
6. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
7. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
8. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
10. Vienādojums xⁿ=a 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viens no vienādojumiem x^3=a; x^3=-a; x^4=a; x^4=-a. Risinājumā doti arī vispārīgi norādījumi
11. Vienkāršs iracionāls vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. n -tās pakāpes sakne no x ir skaitlis. n=3 vai n=4
12. Eksponentvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. a^x=b un jautājums par sakņu eksistenci
13. Eksponentvienādojums II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. a^x=b , ja atbilde ir logaritms
14. Logaritmiskais pamatvienādojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. log x = c. Veseli skaitļi. Definīcijas apgabals
15. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
17. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
18. Eksponent un log vienādojuma sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē vienādojumus, kuriem ir viena sakne vai nav sakņu
19. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
20. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.
21. Skaitlis, ar ko vienādojumi nav definēti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuriem vienādojumi nav definēti skaitlim a. Doti iracionāli, daļveida, logaritmiskie, eksponentvienādojumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 10 p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne, modulis. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci
2. Eksponent, logaritmiskie un trigonometriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 9 p. Pamatvienādojumi un izpratne par sakņu skaitu un eksistenci