26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatvienādojumu veidi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Koeficients pie x ir daļa
2. Vienkāršs daļveida vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. 1/x=decimāldaļa
3. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a+x)/(x-a)=0
4. Vienādojums ar moduli 2. izziņas līmenis zema 2p. |x+a|=b
5. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
6. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
7. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
8. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a-x)(x+a)=0
10. Vienādojums x^n=a 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viens no vienādojumiem x^3=a; x^3=-a; x^4=a; x^4=-a. Risinājumā doti arī vispārīgi norādījumi
11. Vienkāršs iracionāls vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. n -tās pakāpes sakne no x ir skaitlis. n=3 vai n=4
12. Eksponentvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. a^x=b un jautājums par sakņu eksistenci
13. Eksponentvienādojums II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. a^x=b , ja atbilde ir logaritms
14. Logaritmiskais pamatvienādojums 1. izziņas līmenis zema 2p. log x = c. Veseli skaitļi. Definīcijas apgabals
15. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
17. Vienādojuma sinx=a saknes intervālā 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana [0;360]
18. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
19. Eksponent un log vienādojuma sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atzīmē vienādojumus, kuriem ir viena sakne vai nav sakņu
20. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
21. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.
22. Vienādojumi, kuriem dotais skaitlis nav sakne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuriem vienādojumi nav definēti skaitlim a. Doti iracionāli, daļveida, logaritmiskie, eksponentvienādojumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 10p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne, modulis. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci
2. Eksponent, logaritmiskie un trigonometriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 9p. Pamatvienādojumi un izpratne par sakņu skaitu un eksistenci