Teorija

Uzdevumi

1. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Konusam apvilkts cilindrs, konusa sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpums, aksiālšķēlums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Konusā ievilkts cilindrs. Elementu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Konusā ievilkts cilindrs. Augstumu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Konusā ievilkts cilindrs. Līdzība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Konusā ievilkts cilindrs. Rādiusi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Konusā ievilkts cilindrs. Izteikšana. Līdzība

Grūtības pakāpe: augsta

5
9. Cilindrā ievilkta lode. Rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Cilindrā ievilkta lode. Tilpumu sakarība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Cilindrā ievilkta lode, lodes virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Cilindrā ievilkta lode. Lodes tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Cilindram apvilktas lodes rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Cilindram apvilkta lode, laukumu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Cilindram apvilkta lode. Sakarības taisnleņķa trijstūrī. Virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Konusam apvilkta lode. Lodes rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Konusam apvilkta lode. Konusa rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Cilindrā ievilkts konuss (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Konusa un cilindra kombinācija

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Cilindra un lodes kombinācijas

Grūtības pakāpe: augsta

12
3. Konusa un lodes ģeometriskās kombinācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem