Grūtības pakāpe:
1. Konusam apvilkta lode. Lodes rādiuss 2p.
2. Konusam apvilkta lode. Konusa rādiuss 2p.
3. Konusam apvilkta lode. Konusa sānu virsma 4p.