Teorija

Cilindrs ir apvilkts ap konusu, ja cilindra viens pamats sakrīt ar konusa pamatu, bet otra pamata centrā atrodas konusa virsotne.
1.svg 
Jebkuram konusam var apvilkt cilindru. Tad konusa un cilindra simetrijas asis sakrīt.
  
2.svg
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
 
Hcilindram=Hkonusam
  
Rcilindram=Rkonusam
Piemērs:
Salīdzini konusa un tam apvilkta cilindra tilpumus!
Vcilindram=πR2H, bet Vkonusam=13πR2H, tāpēc no Hcilindram=Hkonusam un Rcilindram=Rkonusam, viegli secināt, ka jebkura cilindra tilpums ir 3 reizes lielāks par tajā ievilkta konusa tilpumu.