Lode ir apvilkta ap konusu, ja konusa virsotne un pamata riņķa līnija atrodas uz lodes virsmas.
 Ap jebkuru konusu var apvilkt lodi.
16.svg  
 
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
Vispārīgā gadījumā aksiālšķēlums ir patvaļīgs vienādsānu trijstūris.
 
17.svg 
 
Lodes centrs O atrodas konusa augstuma krustpunktā ar konusa veidules vidusperpendikulu.
 
Lai aprēķinātu lodes rādiusu, var lietot formulu R=abc4S, kur a, b, c ir trijstūra malas (šajā gadījumā divas veidules un konusa diametrs), bet S ir trijstūra laukums.
 
Ja dots vienādmalu konuss (kuram diametrs vienāds ar veiduli), tad aksiālšķēlums ir regulārs trijstūris.
18.svg
Regulāram trijstūrim lodes centru O noteikt vieglāk, jo vidusperpendikuls sakrīt ar mediānu.
 
Lodes rādiuss Rl=a33, kur a ir regulāra trijstūra mala (šajā gadījumā - konusa veidule un diametrs).