Teorija

6 tema.JPG  
Lode ir apvilkta ap konusu, ja konusa virsotne un pamata riņķa līnija atrodas uz lodes virsmas.
  
Ap jebkuru konusu var apvilkt lodi.
 
6 tema 2.JPG 
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
 
Vispārīgā gadījumā aksiālšķēlums ir patvaļīgs vienādsānu trijstūris.
Lodes centrs O atrodas konusa augstuma krustpunktā ar konusa veidules vidusperpendikulu.
 
Lai aprēķinātu lodes rādiusu, var lietot formulu R=abc4S, kur a, b, c ir trijstūra malas (šajā gadījumā divas veidules un konusa diametrs), bet S ir trijstūra laukums.
 
 
Ja dots vienādmalu konuss (kuram diametrs vienāds ar veiduli), tad aksiālšķēlums ir regulārs trijstūris.
6 regulars.JPG
Regulāram trijstūrim lodes centru O noteikt vieglāk, jo vidusperpendikuls sakrīt ar mediānu.
 
Lodes rādiuss Rl=a33, kur a ir regulāra trijstūra mala (šajā gadījumā - konusa veidule un diametrs).