Lode ir ievilkta cilindrā, ja tā pieskaras cilindra pamatiem un visām veidulēm.
Lodi var ievilkt tikai tādā cilindrā, kuram augstums ir vienāds ar diametru.
14.svg
 
Zīmējumā - lode, kas ievilkta cilindrā.
Lodes centrs O ir cilindra augstuma viduspunkts.
Abiem ķermeņiem kopīgi ir divi punkti, kas ir cilindra pamatu centri, un arī riņķa līnija.
 
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
15.svg
 
Cilindrā ievilktas lodes aksiālšķēlums ir kvadrāts ar tajā ievilktu riņķa līniju.
 
Lodes rādiuss ir vienāds ar cilindra rādiusu: Rlodei=Rcilindram
 
Gan lodes, gan cilindra rādiuss ir vienāds ar cilindra augstuma pusi: R=H2.