14.svg
Zīmējumā - lode, kas ievilkta cilindrā.
 
Lode ir ievilkta cilindrā, ja tā pieskaras cilindra pamatiem un visām veidulēm.
 
Lodes centrs O ir cilindra augstuma viduspunkts.
Lodi var ievilkt tikai tādā cilindrā, kuram augstums ir vienāds ar diametru.
 
Abiem ķermeņiem kopīgi ir divi punkti, kas ir cilindra pamatu centri, un arī riņķa līnija.
15.svg
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
 
Aksiālšķēlums ir kvadrāts ar tajā ievilktu riņķa līniju.
 
Lodes rādiuss ir vienāds ar cilindra rādiusu: Rlodei=Rcilindram
 
Gan lodes, gan cilindra rādiuss ir vienāds ar cilindra augstuma pusi: R=H2