Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Konusam apvilkts cilindrs Sakarības starp augstumiem, rādiusiem un tilpumiem
2. Konusā ievilkts cilindrs Piemērs ar sakarību starp rādiusiem
3. Cilindrā ievilkta lode Sakarības starp augstumiem un rādiusiem
4. Cilindram apvilkta lode Aksiālšķēlums, lodes rādiuss
5. Konusam apvilkta lode Ievilkts vienādmalu konuss, R formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina cilindra tilpumu, ja dots konusa tilpums
2. Konusam apvilkts cilindrs, konusa sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Konusa sānu virsmas aprēķināšana
3. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpums, aksiālšķēlums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Dots cilindra tilpums un konusa aksiālšķēluma laukums. Nosaka rādiusu un augstumu
4. Konusā ievilkts cilindrs. Elementu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Konusā ievilkta cilindra elementu sakarības
5. Konusā ievilkts cilindrs. Augstumu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota rādiusu attiecība. Izmanto līdzību
6. Konusā ievilkts cilindrs. Līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Doti abu ķermeņu augstumi un konusa rādiuss. Izmanto līdzību
7. Konusā ievilkts cilindrs. Rādiusi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina rādiusus, ja dota rādiusu attiecība un starpība. Sastāda sistēmu
8. Konusā ievilkts cilindrs. Izteikšana. Līdzība 3. izziņas līmenis augsta 5p. Prasme izteikt H no cilindra tilpuma fomulas, sastāda sistēmu ar rādiusu attiecību un starpību, izmanto trijstūru līdzību
9. Cilindrā ievilkta lode. Rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots cilindra augstums, nosaka lodes rādiusu
10. Cilindrā ievilkta lode. Tilpumu sakarība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots cilindra tilpums, aprēķina lodes tilpumu, izprot sakarību starp tilpumu formulām
11. Cilindrā ievilkta lode, lodes virsma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lodes virsmas aprēķināšana
12. Cilindrā ievilkta lode. Lodes tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No cilindra sānu virsmas izsaka R, aprēķina lodes tilpumu
13. Cilindram apvilktas lodes rādiuss 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto Pitagora teorēmu
14. Cilindram apvilkta lode, laukumu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izmanto virsmas formulas un Pitagora teorēmu.
15. Cilindram apvilkta lode. Sakarības taisnleņķa trijstūrī. Virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Taisnleņķa trijstūrī 30 grādi, no galvas iegaumējamās sakarības lietošana
16. Konusam apvilkta lode. Lodes rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Konusam apvilktas lodes rādiusa aprēķināšana
17. Konusam apvilkta lode. Konusa rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lodē ievilkta konusa rādiusa aprēķināšana, ja dots lodes rādiuss

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrā ievilkts konuss (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Konuss ievilkts cilindrā. No cilindra tilpuma no saka konusa tilpumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusa un cilindra kombinācija 00:00:00 vidēja 12p. Lielumu attiecības, izmanto trijstūru līdzību
2. Cilindra un lodes kombinācijas 00:00:00 augsta 12p. Izmanto Pitagora teorēmu, sakarību tasnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi, regulāra trijstūra sakarības
3. Konusa un lodes ģeometriskās kombinācijas 00:00:00 vidēja 8p. Lode un tāds konuss, kura aksiālšķēlums ir regulārs trijstūris.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrs. Lode. Konuss 00:00:00 augsta 16p. Dažādas lodes, cilindra un konusa kombinācijas