4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Lineāra nevienādība I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāra nevienādība II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāra nevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lineāru nevienādību sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātnevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kvadrātnevienādība II

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Kvadrātnevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
9. Reizinājuma salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Intervālu metode

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pamatnevienādība ar moduli

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Modulis nevienādībā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Modulis nevienādībā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Nevienādības ar moduli atrisinājuma eksistence

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Eksponentnevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Eksponentnevienādība II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Eksponentnevienādība, grafiskā metode

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Logaritmiska nevienādība I

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Logaritmiska nevienādība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Logaritmiska nevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Trešās pakāpes saknes salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Pamatnevienādība ar kosinusu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Nevienādību atrisinājuma eksistence I

Grūtības pakāpe: augsta

2
27. Nevienādību atrisinājuma eksistence II

Grūtības pakāpe: augsta

2
28. Nevienādību atrisinājuma eksistence III

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Lineāras un kvadrātnevienādības, intervālu metode

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Nevienādības ar moduli

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Eksponentnevienādība un logaritmiskā nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

6
4. Iracionāla nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

5
5. Trigonometriskās nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. Kopsavilkums par pamatvienādojumu un pamatnevienādību atrisinājuma eksistenci

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem