Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Eksponentnevienādība I 1p.
2. Eksponentnevienādība II 1p.
3. Logaritmiska nevienādība II 2p.
4. Logaritmiska nevienādība III 2p.