Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatnevienādību veidi
2. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
3. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Risina nevienādību -ax<-b.
2. Lineāra nevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Risina nevienādību -x/a>c, kur c ir decimāldaļa.
3. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde R vai tukša kopa.
4. Lineāru nevienādību sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkārša nevienādību sistēma.
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo koeficienta a un D zīmi.
6. Kvadrātnevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina x, ar ko trinoms x^2+bx+c ir pozitīvs.
7. Kvadrātnevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1 p. b=0, atrisinājums ir intervāls.
8. Kvadrātnevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Nepilnā kvadrātnevienādība (c=0). Pieraksta intervālu.
9. Reizinājuma salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. (x-a)(x+b)>0.
10. Intervālu metode 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļveida nevienādība, intervālu metode.
11. Pamatnevienādība ar moduli 1. izziņas līmenis zema 1 p. |x|>a atrisināšana.
12. Modulis nevienādībā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. |x+a|<m atrisināšana.
13. Modulis nevienādībā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. |x+a|>m atrisināšana.
14. Nevienādības ar moduli atrisinājuma eksistence 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Salīdzina ar negatīvu vai pozitīvu skaitli. Atbilde ir tukša kopa vai visi reālie skaitļi. Izvēlas nevienādības.
15. Eksponentnevienādība I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. a^x>b Bāze lielāka par 1.
16. Eksponentnevienādība II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. a^>b, kur a un b ir decimāldaļa. Bāze < 1.
17. Eksponentnevienādība, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Eksponentfunkcija un lineāra funkcija.
18. Logaritmiska nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 2 p. logf(x)>c. c>0. Veseli skaitļi.
19. Logaritmiska nevienādība II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. logf(x)>c. c<0. Bāze lielāka par 1.
20. Logaritmiska nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. logf(x)>c. c>0. Bāze mazāka par 1.
21. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iracionāla nevienādība.
22. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iracionāla nevienādība. Sakni salīdzina ar negatīvu skaitli.
23. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakni salīdzina ar pozitīvu skaitli.
24. Trešās pakāpes saknes salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iracionāla nevienādība.
25. Pamatnevienādība ar kosinusu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nevienādības cosx<a vai cosx>a, ja a >0.
26. Nevienādību atrisinājuma eksistence I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija < 0. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums vai ir tieši viena sakne. 8 funkcijas.
27. Nevienādību atrisinājuma eksistence II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija < negatīvs skaitlis. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums. 8 funkcijas.
28. Nevienādību atrisinājuma eksistence III 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija > negatīvs skaitlis. Izvēlas nevienādības, kurām atrisinājums ir R.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras un kvadrātnevienādības, intervālu metode 00:00:00 vidēja 13 p. Pārbaudi prasmi risināt nevienādības ( ar vienu mainīgo)!
2. Nevienādības ar moduli 00:00:00 vidēja 5 p.
3. Eksponentnevienādība un logaritmiskā nevienādība 00:00:00 zema 6 p.
4. Iracionāla nevienādība 00:00:00 zema 5 p.
5. Trigonometriskās nevienādības 00:00:00 vidēja 12 p.
6. Kopsavilkums par pamatvienādojumu un pamatnevienādību atrisinājuma eksistenci 00:00:00 vidēja 11 p. Izpratnes uzdevumi par atrisinājuma eksistenci.