18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Matemātikā nevienādību risināšanu mācās visās pamatskolas un vidusskolas klasēs.
 
Šajā tematā atkārtotas pamatnevienādību atrisināšanas metodes, kuras zinot, var risināt sarežģītākas nevienādības.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršas nevienādības par sekojošiem tematiem:
 • Lineāra nevienādība - 7. klase
  \(-3x>21\)
    
 • Kvadrātnevienādība - 9. klase
  x23x+4<0
   
 • Intervālu metode - 11. klase
  x13+x>0 vai x13+x>0
   
 • Nevienādība ar moduli - 10. klase
  \(|x-3|<9\)
   
 • Eksponentnevienādība - 12. klase
  0,5x>1
   
 • Logaritmiskā nevienādība - 12. klase
  log0,2x<2
   
 • Trigonometriskā nevienādība - 11. klase
  sinx>22
 
Lai vieglāk atrast portālā attiecīgo nevienādību veidu, dota klase, kurā šo veidu parasti apgūst un vienkāršs nevienādības piemērs.
 
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!