Šajā tematā atkārtosim pamatnevienādību atrisināšanas metodes, kuras zinot, var risināt sarežģītākas nevienādības.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršas nevienādības par sekojošiem tematiem:
 • Lineāra nevienādība:
  \(-3x>21\)
    
 • Kvadrātnevienādība:
  x23x+4<0
   
 • Intervālu metode:
  x13+x>0 vai x13+x>0
   
 • Nevienādība ar moduli:
  \(|x-3|<9\)
   
 • Eksponentnevienādība:
  0,5x>1
   
 • Logaritmiskā nevienādība:
  log0,2x<2
   
 • Trigonometriskā nevienādība:
  sinx>22
 
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!