Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 2

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 1

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 2

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Logaritmiskais vienādojums, kvadrātnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Logaritmiskais vienādojums ar kvadrātvienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nezināmais logaritma bāzē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Logaritma kvadrāts un modulis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vienādojums ar logaritmu vienādību

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Logaritma īpašību izmantošana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Logaritma īpašību izmantošana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts)

Grūtības pakāpe: augsta

7
17. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. Grafiskā metode, sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Grafiskā metode, sakņu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Logaritmiskais vienādojums, substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: augsta

12
3. Logaritmiskie vienādojumi ar substitūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem