10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Logaritmisko vienādojumu risināšana pēc definīcijas Logaritmisko vienādojumu atrisināšana pēc definīcijas
2. Logaritmisko vienādojumu risināšana, lietojot īpašības Logaritmiskie vienādojumi, kurus risina , lietojot īpašības
3. Logaritmiska vienādojuma reducēšana uz algebrisku Logaritmiskie vienādojumi, kurus reducē uz algebriskiem vienādojumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. log x = c. Veseli skaitļi.
2. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. log x = c. Negatīvs kāpinātājs.
3. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. log x = c. Daļveida bāze.
4. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. log x = c. Daļas.
5. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 3 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. log f(x) = c. Daļas, iekavas.
6. Logaritmiskais vienādojums, kvadrātnevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. logf (x) = c Logaritma definīcijas izmantošana. Kvadrātvienādojums.
7. Logaritmiskais vienādojums ar kvadrātvienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risinājums, lietojot logaritma definīciju. Kvadrātvienādojums.
8. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisināšana pēc logaritma definīcijas. Daļveida vienādojums.
9. Nezināmais logaritma bāzē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Risinājums, lietojot logaritma definīciju, nezināmais logaritma bāzē
10. Logaritma kvadrāts un modulis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Logaritma kvadrāts. Modulis.
11. Vienādojums ar logaritmu vienādību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Logaritmu vienādība.
12. Logaritma īpašību izmantošana 1 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Logaritma īpašību izmantošana (1)
13. Logaritma īpašību izmantošana 2 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Logaritma īpašību izmantošana (2)
14. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reizinājuma vienādība ar 0
15. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sadalīšana reizinātājos
16. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts)
17. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu
18. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu, izmanto īpašību.
19. Grafiskā metode, sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakņu skaita noteikšana. Logaritmiskais vienādojums.
20. Grafiskā metode, sakņu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Grafiskā metode
21. Logaritmiskais vienādojums, substitūcijas metode 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Pārveidojumi un substitūcijas metode.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskais vienādojums. Substitūcijas metode (2018.g. eksāmens) Citi vidēja 5 p. Substitūcijas metode. Lieto log summas likumu.2. daļas 3. uzd.
2. Logaritmiskais vienādojums. Kvadrātvienādojums (2016) Citi vidēja 4 p. Lieto substitūcijas metodi. Risina pilno kvadrātvienādojumu. Prot kāpināt pakāpē 1/2.Eksāmenā 2. daļas 3. uzd.
3. Logaritmisks vienādojums ar aizvietošanu (2007. g. un 2009. g. eksāmens) Citi vidēja 3 p.
4. Logaritmiska vienādojuma risināšana pēc definīcijas (2008.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskie vienādojumi 00:00:00 vidēja 9 p. Risinājums, izmantojot logaritma definīciju.
2. Logaritmiskie vienādojumi 00:00:00 augsta 12 p. Lieto reizinātājos sadalīta vienādojuma atrisināšanas metodi. Paņem papīra lapu, nebūs viegli!
3. Logaritmiskie vienādojumi ar substitūciju 00:00:00 vidēja 4 p. Vienādojumi, kurus risina ar substitūcijas metodi.
4. Logaritmiskie vienādojumi 00:00:00 vidēja 4 p. Grafiskā metode, reizinātājos sadalīta izteiksme, nezināmais bāzē.