Teorija

Uzdevumi

1. Veselu skaitļu kvadrāti

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Veselu skaitļu kubi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vesela skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Jaukta skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. N - tās pakāpes sakne no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Pakāpju īpašību lietošana (sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Pakāpju īpašību lietošana (daļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pakāpju reizinājuma un dalījuma īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pakāpes pārveidošana par daļu

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Pakāpju dalījuma īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Skaitļu 1 un 0 pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Skaitļu pirmā un nultā pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Vesela skaitļa normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Decimāldaļas normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pakāpju reizinājums (2019.g. uzdevums)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pakāpju reizinājums (2018. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Izteiksme ar pakāpēm (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pakāpju salīdzināšana (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Izteiksmju salīdzināšana (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5
7. Skaitļa normālforma (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pakāpju pārveidojumi (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kāpināšana (2013.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Daļveida kāpinātājs (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klase)

Grūtības pakāpe: zema

7
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klase)

Grūtības pakāpe: zema

14
3. Daļveida kāpinātājs (10. klase)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Pakāpju īpašības (7. klase)

Grūtības pakāpe: zema

17

Materiāli skolotājiem