3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāru vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Kvadrātvienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kvadrātvienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātvienādojums III

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Daļveida vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienādojums ar moduli

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Vienkāršs iracionāls vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vienādojums cosx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Algebriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Parametrs lineārā, daļveida un kvadrātvienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem