Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatvienādojumu veidi pamatskola un 10., 11. klase
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes
3. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma
4. Vienādojums ar moduli 3 paraugi
5. Vienādojumi x^n=a

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. ax+b=k, sakne negatīvs skaitlis līdz 10
2. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
3. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
4. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
5. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
6. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīt Vjeta teorēmu
7. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a-x)(x+a)=0
10. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a+x)/(x-a)=0
11. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
12. Vienādojums ar moduli 2. izziņas līmenis zema 2p. |x+a|=b
13. Vienkāršs iracionāls vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. n -tās pakāpes sakne no x ir skaitlis. n=3 vai n=4
14. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
15. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
16. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 10p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne, modulis. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci
2. Parametrs lineārā, daļveida un kvadrātvienādojumā 00:00:00 augsta 14p. Augsts līmenis. Pārbauda prasmi risināt ar parametru!

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Atkārtojums. Lineāri vienādojumi 00:07:00 vidēja 4p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Mainās koeficients pie x - negatīvs vesels, decimāldaļa, parasta daļa. Izpratne par atrisinājumu skaitu.
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Kvadrātvienādojumi 00:07:00 vidēja 7p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Pilnais, abu veidu nepilnie kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēmas un sakņu formulu pārbaude
3. Darbs stundai. Reizinājums. Daļveida vienādojumi 00:07:00 vidēja 4p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. Reizinājuma vienādība ar 0; algebriskas daļas vienādība ar 0 un vienādība ar skaitli