Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatvienādojumu veidi pamatskola un 10., 11. klase
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes
3. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma
4. Vienādojums ar moduli 3 paraugi
5. Vienādojumi x^n=a

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. ax+b=k, sakne negatīvs skaitlis līdz 10
2. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
3. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
4. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
5. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
6. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt Vjeta teorēmu
7. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
10. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a+x)/(x-a)=0
11. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
12. Vienādojums ar moduli 2. izziņas līmenis zema 2 p. |x+a|=b
13. Vienkāršs iracionāls vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. n -tās pakāpes sakne no x ir skaitlis. n=3 vai n=4
14. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
15. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
16. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 10 p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne, modulis. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci
2. Parametrs lineārā, daļveida un kvadrātvienādojumā 00:00:00 augsta 14 p. Augsts līmenis. Pārbauda prasmi risināt ar parametru!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Atkārtojums. Lineāri vienādojumi 00:07:00 vidēja 4 p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Mainās koeficients pie x - negatīvs vesels, decimāldaļa, parasta daļa. Izpratne par atrisinājumu skaitu.
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Kvadrātvienādojumi 00:07:00 vidēja 7 p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Pilnais, abu veidu nepilnie kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēmas un sakņu formulu pārbaude
3. Darbs stundai. Reizinājums. Daļveida vienādojumi 00:07:00 vidēja 4 p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. Reizinājuma vienādība ar 0; algebriskas daļas vienādība ar 0 un vienādība ar skaitli