Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Daļas vienādība ar 0 1p.
2. Kvadrātvienādojums II 1p.
3. Vienādojums ar moduli 2p.
4. Vjeta teorēma 3p.
5. Vienādojums x^n=a 1p.
6. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 1p.
7. Vienādojumi, kuriem dotais skaitlis nav sakne 1p.