Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Vienkāršs lineārs vienādojums ar parametru 2p.
2. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 8p.
3. Daļveida vienādojums ar parametru II 2p.
4. Nepilnais kvadrātvienādojums ar parametru 2p.