Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Eksponentvienādojumi un nevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs, daļveida kāpinātājs
2. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
3. Pakāpe un logaritms Atkārto logaritma jēdzienu, uzsverot tā saistību ar pakāpi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu kvadrāti 1. izziņas līmenis zema 1p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz 100)
2. Veselu skaitļu kubi 1. izziņas līmenis zema 1p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
3. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Kāpināt 3 -5 pakāpē skaitļus no 0 līdz 6
4. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Kāpinātājs ar vārdiem.
5. Jaukta skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu
6. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 2p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidošana par parastu daļu
8. N - tās pakāpes sakne no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. n - nepāra skaitlis, rēķina sakni no vesela negatīva skaitļa
9. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpinātājs 1/m
10. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. n - tās pakāpes sakne saucējā - pārviedo par pakāpi
11. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1p. 5 likumi. Likuma pirmajai daļai pievelk otro daļu.
12. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1p. Pielieto 3 pakāpju likumus
13. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto likumu par vienādiem kāpinātājiem. Skaitļa 10 pakāpes
14. Pakāpju reizinājuma un dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Bāzes vienādas - vienādi skaitļi
15. Pakāpes pārveidošana par daļu 2. izziņas līmenis zema 1p. Skaitli a pakāpē (x-b) pārveido par daļu
16. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kāpinātāji vienādi
17. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas 10 pakāpi.
18. Decimāldaļas normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa normālformas uzrakstīšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
2. Daļveida kāpinātājs (2009.) Citi vidēja 1p. Veselu skaitli kāpina daļveida pakāpē n/m

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpinātājs - negatīva decimāldaļa Citi vidēja 1p. Skaitļa kāpinātājs ir -0,5. Skaitļi līdz 100

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klase) 00:00:00 zema 7p. Izpilda kāpināšanu
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klase) 00:00:00 zema 14p. Kāpina negatīvā pakāpē
3. Daļveida kāpinātājs (10. klase) 00:00:00 vidēja 10p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne
4. Pakāpju īpašības (7. klase) 00:00:00 zema 17p. Pielieto likumus

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:07:00 vidēja 10p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Pakāpju īpašības 00:07:00 vidēja 6p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Pakāpju īpašību lietošana. Ļaut izmantot formulu lapu