Teorija

Uzdevumi

1. Izpratnes jautājums par procentiem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Procenti no skaitļa (3 risinājuma veidi)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Izlietoto procentu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Procenti no atlikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Procenti kā skaitļa daļa, proporcijas izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Procentuālā salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Uzcenojuma procentu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Preces divkārša nocenošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Ienākumi pēc biļetes cenas pazemināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Maisījumu uzdevums 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Procenti, proporcija

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Maisījumu uzdevums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Dārgmetālu prove

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Teksta uzdevums ar procentiem. Saskaitīšanas metode

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Vienādojumu sistēma procentu uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pērk n biļetes par k biļešu cenu. Nosaka atlaidi procentos (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vidējie procenti (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitļa vērtība pēc procentu paaugstināšanas. (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vidējie procenti (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Procenti tekstā. Sistēma (2017. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Procenti no procentiem (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Procenti par nodokļu kavējumu (2015. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Procentu teksta uzdevums ar sistēmu (2015. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Procentuālā salīdzināšana (2014. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Diagrammas un procenti (2013. g. 9. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Procentu teksta uzdevums. "Jeb" (2012. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Procenti. Cenas paaugstināšana (2012. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Procentu uzdevums ar proporcijas izmantošanu (2012. g. 9. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Relatīvā biežuma aprēķināšana (2011. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Procenti no skaitļa (2011. g. 9. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Nezināmā x aprēķināšana, ja doti procenti (2010. g. 9. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Cena pirms tās pazemināšanas (2010. g.9. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Procenti šķīdumos (2009. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Procenti sāls šķīdumā pēc papildus sāls (2009. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Procentu uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Procentu uzdevumi 2

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Maisījumu uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli