Uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais 1

Grūtības pakāpe: augsta

6
2. Plānotais un faktiskais 2

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli