Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Izpratnes jautājums par procentiem 1p.
2. Procenti no skaitļa (3 risinājuma veidi) 1p.
3. Izlietoto procentu saskaitīšana 2p.
4. Procenti no atlikuma 3p.
5. Procenti kā skaitļa daļa, proporcijas izmantošana 2p.