Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Nezināmā x aprēķināšana, ja doti procenti (2010. g. 9. kl. eksāmens) 1p.
2. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 2 3p.
3. Preces divkārša nocenošana 1p.
4. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens) 3p.