Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Maisījumu uzdevums 1 1p.
2. Procenti šķīdumos (2009. g.12. kl. eksāmens) 3p.