Teorija

Skaitļa simto daļu sauc par procentu:
1100=1%
Piemērs:
 1%no300=1100no300=300100=315%no300=15300100=45
 
Jābūt uzmanīgam, izdarot darbības ar procentiem.
 
Piemēram, nevar salīdzināt, kas ir vairāk - 5% vai 50%, ja nav zināms, no kāda skaitļa šie procenti tiek rēķināti. Skaidrs, ka 5% no pasaules iedzīvotāju skaita ir daudz vairāk nekā 50% no kādas skolas skolēnu skaita.
 
Bieži uzdevumos bezjēdzīga ir procentu saskaitīšana, piemēram, ja preci pirmajā reizē nocenoja par 60%, un pēc tam nocenoja vēl par 70%, tas nenozīmē, ka kopumā prece ir nocenota par 130%, jo tas nav iespējams.
 
Uzmanīgi jārisina uzdevumi par šķīdumu sajaukšanu, piemēram, sajaucot 20% sāls šķīdumu ar 80% sāls šķīdumu, nevar iegūt 100% sāli.
 
 
Procentu uzdevumus skolēni mācās jau no 5. klases. Šajā tēmā doti raksturīgāko uzdevumu paraugi. Diemžēl 2013. gada 12. klases matemātikas eksāmenā valstī visvājākie rezultāti bija procentu uzdevuma atrisināšanā.
  
Veiksmi uzdevumu risināšanā!