Teorija

Uzdevumi

1. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem)

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Eksponentvienādojumi 2

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem