Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām Eksponentvienādojumi, kuros kopīgo reizinātāju iznes pirms iekavām
2. Reducēšana uz algebriskiem vienādojumiem Eksponentvienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem vienādojumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1
2. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2
3. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 3
4. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām.
5. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām (sarežģītāks, ar log)
6. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reducēšana par algebrisku vienādojumu 1
7. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reducēšana par algebrisku vienādojumu 2
8. Sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Sadalīšana reizinātājos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentvienādojumi 2 00:00:00 vidēja 8 p. Reizinātāja iznešana pirms iekavām
2. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi 00:00:00 vidēja 10 p. Pārbaudi sevi!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Substitūcijas metode 00:07:00 vidēja 8 p. Formatīvā vērtēšana. 2 uzdevumi ar 1 variantu. 1) risinājumā atrod kļūdas, 2) vienkāršs ekspv. ar substitūciju. Sakne ar log un situācija, kad sakne neeksistē
2. Darbs stundai. Eksponentvienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:07:00 vidēja 10 p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. 1) jau sadalīts reizinātājos; 2) kāpinātājā -summa, 3) kāpinātājā -starpība