Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1 2p.
2. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3 2p.
3. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem) 3p.
4. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1p.