Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 3p.
2. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 4p.
3. Eksponentvienādojumi 3p.