13.
maijā
Eksāmens KRIEVU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā I

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Saskaitīšanas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Saskaitīšanas metode. Veseli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Saskaitīšanas metode. Daļveida koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Saskaitīšanas paņēmiens. Decimāldaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Summas kvadrāta formulas lietojums I

Grūtības pakāpe: augsta

10
8. Summas kvadrāta formulas lietojums II

Grūtības pakāpe: augsta

8
9. Saskaitīšanas paņēmiens. Kvadrātvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
10. Teksta uzdevums par preču pirkšanu. Saskaitīšanas metode.

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem