Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Summas kvadrāta formulas lietojums 8p.
2. Izpratne par summas kvadrāta formulas lietojumu 2p.