Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vienādojumu sistēma ar saskaitīšanas metodi 3p.
2. Saskaitīšanas metode. Daļveida koeficienti 5p.
3. Saskaitīšanas paņēmiens. Kvadrātvienādojumi 8p.