Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšanas paņēmiens (atkārtojums no 9. klases) Lineāras sistēmas piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā I 1. izziņas līmenis zema 3p. Viena mainīgā koeficienti 1 un -1
2. Saskaitīšanas metode 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pretēji koeficienti pie x
3. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāreizina abi vienādojumi
4. Saskaitīšanas metode. Veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Abus vienādojumus reizina ar pozitīvu skaitli
5. Saskaitīšanas metode. Daļveida koeficienti 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Vispirms abus vienādojumus reizina ar tādu skaitļi, lai iegūtu veselus koeficientus
6. Saskaitīšanas paņēmiens. Decimāldaļas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reizina vienu no rindiņām. Vienkāršs piemērs
7. Summas kvadrāta formulas lietojums I 3. izziņas līmenis augsta 10p. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma. Risina izmantojot kvadrātu formulu un moduli
8. Summas kvadrāta formulas lietojums II 3. izziņas līmenis augsta 8p. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma. Risina izmantojot kvadrātu formulu un moduli
9. Saskaitīšanas paņēmiens. Kvadrātvienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Četras saknes. Nepilnie kvadrātvienādojumi
10. Teksta uzdevums par preču pirkšanu. Saskaitīšanas metode. 2. izziņas līmenis vidēja 4p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības teksta uzdevums (2016. gada 12. klases eksāmens) Citi augsta 3p. 2. daļas 10. uzd. Sastāda un atrisina lineāru vienādojumu sistēmu. Lasītprasme.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas ar saskaitīšanas paņēmienu 00:00:00 vidēja 16p. Pārbaudi, vai atceries no 9.klases saskaitīšanas un ievietošanas metodes!
2. Summas kvadrāta formulas lietojums vienādojumu sistēmas atrisināšanā 00:00:00 vidēja 10p. Saskaita rindiņas, lai iegūtu summas kvadrāta formulu. Modulis, veidojas divas sistēmas.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārto ievietošanas un saskaitīšanas paņēmienu no 9. klases! 00:00:00 vidēja 10p. Teorija un viens uzdevums par ievietošanas paņēmienu. Viens strukturēts uzdevums un parasts uzdevums ar saskaitīšanas paņēmienu (lineāri vienādojumi)