Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšanas paņēmiens (atkārtojums no 9. klases) Lineāras sistēmas piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Viena mainīgā koeficienti 1 un -1
2. Saskaitīšanas metode 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pretēji koeficienti pie x
3. Saskaitīšanas metode. Risinām kopā II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāreizina abi vienādojumi
4. Saskaitīšanas metode. Veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Abus vienādojumus reizina ar pozitīvu skaitli
5. Saskaitīšanas metode. Daļveida koeficienti 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Vispirms abus vienādojumus reizina ar tādu skaitļi, lai iegūtu veselus koeficientus
6. Saskaitīšanas paņēmiens. Decimāldaļas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reizina vienu no rindiņām. Vienkāršs piemērs
7. Summas kvadrāta formulas lietojums I 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma. Risina izmantojot kvadrātu formulu un moduli
8. Summas kvadrāta formulas lietojums II 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma. Risina izmantojot kvadrātu formulu un moduli
9. Saskaitīšanas paņēmiens. Kvadrātvienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Četras saknes. Nepilnie kvadrātvienādojumi
10. Teksta uzdevums par preču pirkšanu. Saskaitīšanas metode. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības teksta uzdevums (2016. gada 12. klases eksāmens) Citi augsta 3 p. 2. daļas 10. uzd. Sastāda un atrisina lineāru vienādojumu sistēmu. Lasītprasme.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas ar saskaitīšanas paņēmienu 00:00:00 vidēja 16 p. Pārbaudi, vai atceries no 9.klases saskaitīšanas un ievietošanas metodes!
2. Summas kvadrāta formulas lietojums vienādojumu sistēmas atrisināšanā 00:00:00 vidēja 10 p. Saskaita rindiņas, lai iegūtu summas kvadrāta formulu. Modulis, veidojas divas sistēmas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārto ievietošanas un saskaitīšanas paņēmienu no 9. klases! 00:00:00 vidēja 10 p. Teorija un viens uzdevums par ievietošanas paņēmienu. Viens strukturēts uzdevums un parasts uzdevums ar saskaitīšanas paņēmienu (lineāri vienādojumi)