Teorija

Uzdevumi

1. Funkcijas paritātes definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pamatfunkciju paritāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Paritāte. Polinoms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Paritāte. Racionālas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Paritāte. Trigonometriskās funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Paritāte un simetrija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Paritāte pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pāra vai nepāra funkcijas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Punkta piederība pāra vai nepāra funkcijas grafikam

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Paritāte. Koordinātu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pāra un nepāra funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Funkciju reizinājuma paritāte

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Noteikt funkcijas vērtību, ja dots periods I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Noteikt funkcijas vērtību, ja dots periods II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Funkciju īpašības (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Pāra un nepāra funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Periodiskas funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem