Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas paritāte Pāra un nepāra funkcijas (atkārtojums)
2. Periodiska funkcija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas paritātes definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Definīcija un piemērs, jāizdara secinājums
2. Pamatfunkciju paritāte 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pakāpes funkcijas, trigonometriskās funkcijas, daļveida funkcija
3. Paritāte. Polinoms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles
4. Paritāte. Racionālas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles
5. Paritāte. Trigonometriskās funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles
6. Paritāte un simetrija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kuri apgalvojumi par pāra un nepāra funkcijas simetriju ir patiesi
7. Paritāte pēc grafika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkciju īpašības pēc grafika. Paritāte
8. Pāra vai nepāra funkcijas vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka funkcijas vērtību g(-a), ja zināms g(a)
9. Punkta piederība pāra vai nepāra funkcijas grafikam 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrast otru punktu kas pieder pāra vai nepāra funkcijas grafikam
10. Paritāte. Koordinātu noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt punktu, kas pieder pāra vai nepāra funkcijas grafikam. Ordināta vai abscisa ir dota.
11. Pāra un nepāra funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām)
12. Funkciju reizinājuma paritāte 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Funkcijas vērtības noteikšana, zinot tās sastāvā ietilpstošo funkciju paritāti
13. Noteikt funkcijas vērtību, ja dots periods I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu pieskaita
14. Noteikt funkcijas vērtību, ja dots periods II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu atņem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Eksāmena 1. daļa
2. Funkciju īpašības (2017) Citi augsta 4 p. Izmanto funkcijas paritāti un periodiskumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pāra un nepāra funkcijas 00:13:00 vidēja 7 p. Paritātes noteikšana pēc izteiksmes. Funkcijas vērtības aprēķināšana, zinot paritāti.
2. Periodiskas funkcijas 00:00:00 vidēja 6 p. Secinājumi, zinot funkcijas periodu