Teorija

Uzdevumi

1. Konstruē lineāras funkcijas grafiku

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāras funkcijas grafika noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Paralēlas lineāras funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Punkta piederība grafikam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Metodiskie materiāli