Lineāra funkcija
 
Analītiskā izteiksme: y=ax+b, kur a un b ir reāli skaitļi.
 
Lineāras funkcijas grafiks ir taisne.
Definīcijas apgabals Df ir visi reālie skaitļi.
Vērtību apgabals Ef ir visi reālie skaitļi.
 
Parametrs a ir taisnes virziena koeficients:
  • ja a>0, tad funkcija ir augoša (skat. 1. piem.)
  • ja a<0, tad funkcija ir dilstoša (skat. 2. piem.)
 
Parametrs b norāda, kurā punktā taisne krusto y asi.
  
Vienādojuma ax+b=0 atrisinājums ir funkcijas sakne (krustpunkts ar x asi).
  
1. piemērs: y=3x2
Funkcijas sakne ir x=23
taisne augosha.jpg
 
2. piemērs: y=0,5x+1
Funkcijas sakne ir x=2
taisne dilstosha.jpg