Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāras funkcijas definīcija Definīcija, grafiks, īpašības
2. Lineāras funkcijas leņķis ar x asi Atkārtojums
3. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.
4. Funkcijas un argumenta pieaugums Taisnes virziena koeficienta noteikšana. 10. klases atkārtojums.
5. Lineāra funkcija Īsa informācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2. izziņas līmenis zema 2p. Aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
2. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1p. Lineāra funkcija y=ax+b. Variantos a un b pēc moduļa ir vienādi. Prasme pēc a atšķirt augošu dilstošu grafiku un pēc b - krustpunktu ar y asi.
3. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi
4. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots grafiks, izvēlas analītisko izteiksmi
5. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.
6. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analītiski nosaka punkta piederību grafikam.
7. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kad funkcija lielāka/mazāka par 0 y = ax+b.
8. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
9. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
10. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par grafiku

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana Citi vidēja 1p. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana pēc grafika
2. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas uzdevums

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra funkcija 00:10:00 vidēja 5p. Teorija: 1. Lineāra funkcija 2. Funkcijas pieaugums. Uzdevumi: 1. Lineāras funkcijas pētīšana. 2. Lineāras funkcijas atpazīšana no grafika.