17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. y = sin x grafiks un tā īpašības radiānos
2. y = cos x grafiks un tā īpašības
3. y = tg x grafiks un tā īpašības
4. y = ctg x grafiks un tā īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. y=sinx īpašības ar radiāniem I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Definīcijas, vērtību apgabals, paritāte, funkcijas nulles
2. y=sinx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vispārīgā veidā un atsevišķos intervālos
3. y=sinx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
4. y=sinx īpašības ar radiāniem II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
5. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Definīcijas, vērtību apgabals, periods.
6. y=cosx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=cosx funkcijas nulles un krustpunkts ar y asi
7. y=cosx īpašības ar radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
8. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=a+bsinx, y=a+bcosx
9. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatpazīst y=tg vai y=ctgx definīcijas apgabalu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018) Citi augsta 6 p. Nosaka funkcijas nulles, intervālus, konstruē -f(x) grafiku.
2. Trigonometriskās funkcijas. (2013) Citi augsta 3 p. 12. klases eksāmens matemātikā 2013. gadā
3. y=sinx grafiks un pētīšana. (2012) Citi vidēja 4 p. 12. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrisko funkciju īpašības 00:00:00 vidēja 15 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, funkcijas nulles, Df un Ef