Uzdevumi

1. Noteiktais integrālis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Noteiktā integrāļa aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Noteiktā integrāļa aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: augsta

4

Metodiskie materiāli