Teorija

Uzdevumi

1. Primitīvā funkcija I

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Primitīvā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Primitīvā funkcija III

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
4. Primitīvā funkcija IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
5. Primitīvā funkcija V

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
6. Vairāku saskaitāmo integrēšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Primitīvā funkcija VI

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Noteiktas primitīvās funkcijas atrašana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Integrēšanas pamatformulas

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Integrāļa invariance

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Izteiksmes integrēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Integrēšanas formulu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
18. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana V

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
21. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VI

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VII

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana VIII

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Nenoteiktais integrālis

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem