Zinot, ka x2=2x, varam rakstīt, ka2xdx=x2+C. Līdzīgā veidā, izmantojot

atvasināšanas pamatformulas, ir iegūtas integrēšanas pamatformulas. Tās ir šādas:

1.xαdx=xα+1α+1+C,αR,α12.dxx=lnx+C3.axdx=axlna+C,αR,α14.exdx=ex+C5.sinxdx=cosx+C6.cosxdx=sinx+C7.dxcos2x=tgx+C8.dxsin2x=ctgx+C9.dxa2x2=arcsinxα+C,αR,α010.dxa2+x2=1aarctgxa+C11.dxa2±x2=lnx+x2±a2+C12.dxa2x2=12alna+xax+C13.a2x2dx=12xa2x2+a2arcsinxa+C14.x2+a2dx=12xx2+a2+a2lnx+x2+a2+C15.shxdx=chx+C16.chxdx=shx+C17.dxch2x=thx+C18.dxsh2x=cthx+C