Teorija

Uzdevumi

1. Vienādi vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienādi vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienādi vektori III

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vienādi vektori IV

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vienādi vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Pretēji vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Pretēji vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Kolineāri vektori I

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Kolineāri vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Kolineāri vektori III

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Vektoru summa I

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Vektoru summa II

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Vektoru summa III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vektoru summa IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vektoru starpība I

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Vektoru starpība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Lineāras izteiksmes I

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Lineāras izteiksmes II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
20. Lineāras darbības koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Komplanaritātes pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Divu punktu noteiktais vektors

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vektora atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Paralelograma ceturtā virsotne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Nogriežņa sadalīšana kādā attiecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Mediānu krustpunkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Skalārais reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Kosinuss leņķim starp vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Skalārā reizinājuma īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Izteiksmes moduļa kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
31. Kosinuss leņķim starp vektoriem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: zema

3
33. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
34. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: zema

3
36. Vektoru koordinātas telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Testi

1. Lineāras izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5
2. Tests par afīnām telpām

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Tests par skalāro reizinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
4. Vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

12,5

Materiāli skolotājiem