Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3,5p.
1. Skalārais reizinājums 1p.
2. Skalārā reizinājuma īpašības 1p.
3. Izteiksmes moduļa kvadrāts 1,5p.