Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Lineāras darbības koordinātu formā 1p.
2. Divu punktu noteiktais vektors 1p.
3. Nogriežņa sadalīšana kādā attiecībā 2p.
4. Mediānu krustpunkts 2p.