Aritmētiskās darbības ar vektoriem koordinātu formā
Ja ar vektoriem koordinātu formā veic aritmētiskas darbības (saskaitīšana, atņemšana un reizināšana (vai dalīšana) ar skaitli), tad tādas pašas darbības jāveic ar katru no koordinātām.
 
Piemērs:
Ja a=1;2 un b=2;3, tad a+b=1+2;2+3=3;1 un 2a=21;22=2;4.
Piemērs:
Dotas divu vektoru koordinātas - m=1;2 un n=3;5. Jāaprēķina koordinātas vektoram p=3m+n.
 
Vektora m pirmā koordināta ir 1, vektora n pirmā koordināta ir 3, tātad vektorap pirmā koordināta sanāk 31+3=3+3=6. Tieši tāpat aprēķina otru koordinātu - 32+5=65=1. Un tātad p=6;1.
Piemērs:
Zināms, ka m=1;2;1, n=2;0;1 un r=4m+3n.
Tad
r=4m+3n==41+32;42+30;41+31==46;8+0;4+3==10;8;7
 
Svarīgi!
Pretējā vektora koordinātas iegūst, sākotnējās koordinātas pareizinot ar -1.
Ja m=1;2;1, tad m=1;2;1.
 
Svarīgi!
Nulles vektoram visas koordinātas ir nulles: 0=0;0 vai 0=0;0;0.