Par divu vektoru a un b starpību ab sauc tādu vektoru c, ka b+c=a.
 
Lai iegūtu divu vektoru starpību, var izmantot trijstūra likumu:
Vektoru a un b starpība ir vienāda ar vektoru, kas novilkts no vektora b galapunkta uz vektora a galapunktu, ja abi šie vektori atlikti no viena punkta.
 
Bet var arī pieskaitīt pretēju vektoru, kas ir vienkāršāka un vieglāk iegaumējama metode:
Vektoru a un b starpība ir vienāda ar vektora a un vektoram b pretējā vektora summu: ab=a+b.
vektoru_starpiba.PNG
 
Piemērs:
1) Jāvienkāršo izteiksme starpība ABCB. Lai to izdarītu, vektora CB atņemšanu aizvieto ar tam pretējā vektora BC pieskaitīšanu un tad saskaita pēc trijstūra likuma: ABCB=AB+BC=AC.
Piemērs:
2) Dots paralēlskaldnis (zīmējumā). Jāvienkāršo izteiksme A1B1BC+DD1.
 paraleelskaldnis.PNG
Vispirms vektora atņemšanu pārveido par tam pretējā vektora pieskaitīšanu: A1B1BC+DD1=A1B1+CB+DD1.
 
Tālāk izmanto to, ka A1B1=DC un DD1=BB1. Pēc šādas aizvietošanas var viegli saskaitīt, izmantojot daudzstūra likumu: A1B1+CB+DD1=DC+CB+BB1=DB1.
 
Rezultāts: A1B1BC+DD1=DB1